Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

New World New World Great Sword PvE DPS Build
New World New World Butcher PvE DPS Build

New World Butcher PvE DPS Build

This is a New World Butcher Spear PvE DPS Build guide. This guide covers all of the gear, consumables, and more you’ll need to run the build.

New World Savage Divide Guide

Savage Divide Guide

Everything you need to know including drops, boss strategies, and a complete walkthrough of the Savage Divide Expedition in New World.

New World Ice Gauntlet Rapier DPS Build

Ice Gauntlet Rapier DPS Build

Our Ice Gauntlet Rapier DPS Build pairs the Rapier and Ice Gauntlet together in one of the most potent PVE DPS builds in New World.

New World Signets of the Beast Lords Guide

Signets of the Beast Lords Guide

Learn how to open all the Elite Chests in New Worlds new zone, the Elysian Wilds, in our Signets of the Beast Lords Guide.

New World How to Get to 700 Gear Score in New World

How to Get to 700 Gear Score in New World

This guide will walk you through the new progression systems and how to get to 700 gear score in New World.

New World Rise of the Angry Earth Patch Notes

Rise of the Angry Earth Patch Notes

New World released all the details for the upcoming Expansion. Learn all the details in the Rise of the Angry Earth Patch Notes.

New World New World Artifact Guide

New World Artifact Guide

Artifacts are a new type of gear coming to New World! We’ll take a look at all the New Artifacts in our New World Artifact Guide.

New World Mounts in New World

Mounts in New World

There will mounts in New World introduced with the New World Expansion. This guide covers everything you need to know about New World Mounts.

New World New World Flail Guide

New World Flail Guide

In our New World Flail Guide, we’ll break down everything you need to know about New World’s latest support Weapon.

Transmisje na żywo