Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Sword Skills & Abilities

The Straight Sword is currently the only weapon that allows you to use a Shield with it. Its first skill tree is called "Swordmaster" and has mostly sword-focused offensive skills, while the "Defender" tree is focused on defensive and tanking abilities. Some Sword abilities allow you to taunt monsters in PvE in order to manage aggro in groups.

Swords benefit primarily from Strength, but Dexterity also contributes.

Active Abilities

Passive Skills

Transmisje na żywo