Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Spear Skills & Abilities

The Spear is a two-handed weapon which can be thrown, similar to the Hatchet. Its "Zoner" tree provides throwing attacks and Crowd Control in the form of a knockdown and pushback, while the "Impaler" tree focuses on damage and synergy with Bleed and Rend stacks.

Spears benefit primarily from Dexterity, but Strength also contributes.

Active Abilities

Passive Skills

Transmisje na żywo