Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Rapier Skills & Abilities

The Rapier is a one-handed weapon focused on quick attacks and evasion. The "Blood" tree provides offensive skills that often cause Bleed or Rend, while the "Grace" tree is focused on evasion and mobility.

Rapiers benefit primarily from Dexterity, but Intelligence also contributes.

Active Abilities

Passive Skills

Transmisje na żywo