Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Musket Skills & Abilities

The Musket is a ranged weapon and the only weapon in the game with hitscan. Its "Sharpshooter" tree is focused on strong single target damage, while the "Trapper" tree provides access to traps, bombs, and other CC.

Muskets benefit primarily from Dexterity, but Intelligence also contributes.

Active Abilities

Passive Skills

Transmisje na żywo