Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Hatchet Skills & Abilities

The Hatchet is a very fun one-handed weapon that is useful in melee but also allows you to throw it at close to medium distances. Its first skill tree is called "Berserker" and provides fast- and hard-hitting melee attacks and offensive utility, while the "Throwing" tree allows you to throw the weapon and cause Rend, Disease and Weaken. The Hatchet also has strong self-healing capabilities.

Hatchets benefit primarily from Strength, but Dexterity also contributes.

Active Abilities

Passive Skills

Transmisje na żywo