Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Great Axe Skills & Abilities

The Great Axe is a two-handed weapon focused on Damage. The "Reaper" tree has a lot of single-target damage, movement speed and self-healing, while the "Mauler" tree grants access to AoE abilities such as Whirlwind and some Crowd Control that allows players to pull targets to them. The Greax Axe also has limited taunt capabilities.

Great Axes benefit solely from Strength.

Active Abilities

Passive Skills

Transmisje na żywo