Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Fire Magic Skills & Abilities

The Fire Staff is a magic weapon and allows the wielder to cast spells as well as attack at range. Both the "Fire Mage" and "Pyromancer" trees provide very high damage skills and apply Burning.

Fire Staffs benefit solely from Intelligence.

Active Abilities

Passive Skills

Transmisje na żywo