Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Weapons, Abilities & Skill Trees

In New World players can wield up to two weapon sets. You can earn up to 19 skill points through usage. These allow you to unlock up to 6 active and around 30 passive skills in two different skill trees for each weapon.

Weapons in New World fall into one of four different categories: One-Handed, Two-Handed, Ranged and Magic. All weapons gain bonus damage from different attribute combinations. The Sword benefits from Strength primarily and Dexterity secondary while the War Hammer benefits solely from Strength. We list all of the attribute bonuses on the individual weapon pages.Transmisje na żywo