Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Last Updated: December 20, 2021 Reading Time: 0 min

New World Attribute Quick References

PLEASE NOTE: This guide has been archives and is outdated.

Below are some quick references to help you keep track of all the items that can help you maximize your Attributes in New World.  Included in each graphic is: Attribute Threshold Bonuses, each weapon that scales off the stat,  Armor Affixes, and food buffs!

Special thanks to PerForm for providing the references.  For feedback and suggestions on how to approve the references - contact PerForm#2648 on discord!

STRENGTH

DEXTERITY

INTELLIGENCE

FOCUS

CONSTITUTION
About the Author:
redbyrd

For live content from redbyrd visit - redbyrd - Twitch
For Video New World content check out - StudioLoot - YouTube

Transmisje na żywo