Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Last Updated: October 04, 2023 Reading Time: 2 min

New World Gear Affix Chart

All of the armor, weapons, and jewelry in New World have an Affix system. The affix on your gear tells you the primary and secondary attributes of that piece. Our New World Gear Affix Chart will help you figure out the names of each affix and the Attributes they have.

For example, if a piece of armor contains the word “Knight” as the affix then the armor will have Constitution as the primary attribute bonus and Strength as the secondary attribute bonus. The same holds true for weapons and jewelry.

In Addition, It is important to note that the Affixes that carry two Attributes usually have an uneven split. The Primary Attribute will carry more stats. For example, a 600-piece of “Knight” armor would have 15 Constitution and 10 Strength. A 600 Knight Weapon will have 20 Constitution and 10 Strength.

Below is our New World Gear Affix Chart.

AffixPrimary AttributeSecondary Attribute
SoldierStrengthN/A
BarbarianStrengthConstitution
FighterStrengthDexterity
MonkStrengthFocus
SpellswordStrengthIntelligence
RangerDexterityN/A
BrigandDexterityConstitution
CavalierDexterityStrength
DuelistDexterityFocus
AssassinDexterityIntelligence
ScholarIntelligenceN/A
OccultistIntelligenceConstitution
BattlemageIntelligenceStrength
MageIntelligenceFocus
TricksterIntelligenceDexterity
SageFocusN/A
ClericFocusConstitution
ZealotFocusStrength
PriestFocusIntelligence
ArtificerFocusDexterity
SentryConstitutionN/A
WardenConstitutionDexterity
KnightConstitutionStrength
NomadConstitutionFocus
DruidConstitutionIntelligence

New World Gear Affix Chart Conclusion

In conclusion, knowing what Affix the gear in New World has will help you find what attributes you need for your New World build!

Transmisje na żywo