Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Last Updated: April 05, 2023 Reading Time: 1 min

New World Cooking Ingredients

New World cooking ingredients can be found in multiple ways throughout Aeternum. Here you will find a list of the herbs and spices by zone and source.

Spices found by Gathering Orbs

The chart below lists each spice and the location at which you need to harvest an herb in order to obtain the spice. When harvesting the herb, the drop is going to depend on your skill level, luck bonus, and location. You can check our interactive map for the location of herbs by selecting them under the “Resource Finder” section. 

New World Spices by Location

New World Cooking Ingredients in Chests

The chart below lists each ingredient that can be found by looting a provision crate in the applicable zone. You can find the location of all the provision crates by checking our interactive map and filtering by chests, and provisions. 

Cooking Ingredients in chests by Locations.

Transmisje na żywo