Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Last Updated: July 29, 2022 Reading Time: 4 min

New World Gathering Tool Perks and Perk Labels

All of the perks in New World are categorized using perk labels. In this guide, we will lay out all the New World Gathering Tool Perks and Perk Labels.

When crafting an item in New World you can not roll multiple perks within the same perk label. Below is a chart of all the Gathering Tool perks and their associated perk labels within New World (You can use “CTL + F” to search for applicable perks and perk labels)

Gathering Tool Perks and Perk Label Chart

ToolPerk LabelPerk Name
All ToolsAzoth GainAzoth Extraction
All ToolsDurability Durable
All ToolsGathering RecoveryGathering Recovery
All ToolsGathering AlacrityGathering Alacrity
Fishing PoleCast Distance DaySuns Reach I
Fishing PoleCast Distance DaySuns Reach II
Fishing PoleCast Distance DaySuns Reach III
Fishing PoleCast Distance NightMoons Reach I
Fishing PoleCast Distance NightMoons Reach II
Fishing PoleCast Distance NightMoons Reach III
Fishing PoleCatch Size DayDaytime Colossus I
Fishing PoleCatch Size DayDaytime Colossus II
Fishing PoleCatch Size DayDaytime Colossus III
Fishing PoleCatch Size FreshFreshwater Colossus I
Fishing PoleCatch Size FreshFreshwater Colossus II
Fishing PoleCatch Size FreshFreshwater Colossus III
Fishing PoleCatch Size NightNighttime Colossus I
Fishing PoleCatch Size NightNighttime Colossus II
Fishing PoleCatch Size NightNighttime Colossus III
Fishing PoleCatch Size SaltSaltwater Colossus I
Fishing PoleCatch Size SaltSaltwater Colossus II
Fishing PoleCatch Size SaltSaltwater Colossus III
Fishing PoleDurabilitySturdy I
Fishing PoleDurabilitySturdy II
Fishing PoleDurabilitySturdy III
Fishing PoleLuck DayLucky Day I
Fishing PoleLuck DayLucky Day II
Fishing PoleLuck DayLucky Day III
Fishing PoleLuck NightLucky Night I
Fishing PoleLuck NightLucky Night II
Fishing PoleLuck NightLucky Night III
Fishing PoleStrength FreshFreshwaters Brawn I
Fishing PoleStrength FreshFreshwaters Brawn II
Fishing PoleStrength FreshFreshwaters Brawn III
Fishing PoleStrength SaltSaltwaters Brawn I
Fishing PoleStrength SaltSaltwaters Brawn II
Fishing PoleStrength SaltSaltwaters Brawn III
Logging AxeBonusLumberjack’s Discipline
Logging AxeBonusLogging Efficiency
Logging AxeLuckLogging Luck
Logging AxeYieldLogging Yield
PickaxeBonusProspector’s Discipline
PickaxeBonusMining Efficiency
PickaxeLuckMining Luck
PickaxeYieldMining Yield
SickleBonusHorticulture Discipline
SickleBonusHarvesting Efficiency
SickleLuckHarvesting Luck
SickleYieldHarvesting Yield
Skinning KnifeBonusTanner’s Discipline
Skinning KnifeBonusSkinning Efficiency
Skinning KnifeLuckSkinning Luck
Skinning KnifeYieldSkinning Yield

Transmisje na żywo