Tłumaczenie strony na wybrany język jeszcze nie zostało ukończone, dlatego mogą wystąpić braki w tłumaczeniach. Obecnie artykuły i przewodniki są dostępne tylko w języku angielskim. Dołącz do nas na Discord, jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu.

Last Updated: September 20, 2022 Reading Time: 2 min

New World Bag Perks and Perk Labels

All of the perks in New World are categorized using perk labels. In this guide, we list all the New World Bag Perks and Perk Labels

When crafting an item in New World you can not roll multiple perks within the same perk label. For example, if you roll Prospector’s Burden in the “Encumb Reduce” perk label you can not also have the Weaver’s Burden perk within the “Encumb Reduce” perk label on the same shield. 

You could however roll an item that has something within the “Encumb Reduce” perk label and within the “Azoth Gain” perk label. For example, you could roll Azoth Attuned and Alchemist’s Burden on the same bag. 

Below is a chart of all the bag perks and their associated perk label within New World (You can use “CTL + F” to search for applicable perks and perk labels)

New World Bag Perk Chart

Perk LabelPerk Name
AmmoPlentiful Ammo (1)
Azoth GainAzoth Attuned
BonusLoyalty
Encumb AddExtra Pockets
Encumb ReduceGourmand’s Burden
Encumb ReduceProspector’s Burden
Encumb ReduceQuarryman’s Burden
Encumb ReduceWeaver’s Burden
Encumb ReduceTanner’s Burden
Encumb ReduceMercenary’s Burden
Encumb ReduceQuartermaster’s Burden
Encumb ReduceAlchemist’s Burden
Encumb ReduceLumberjack’s Burden
LuckLuck
DurationLasting Consumption (2)

(1) The plentiful ammo perk is currently on the Brimstone Sands PTR. This perk is replacing the Plentiful Arrows and Plentiful Shells perks, consolidating them into on perk.

(2) Currently on the Brimstone sands PTR you can roll a 5 perk legendary bag versus the maximum of a 3 perk rare bag that you can roll on live.

Along with this change will come an additional perk called Lasting Consumption. This perk will increase the duration that your food, honing stones, and ward potions last by 16%, and does stack.

However, you can only receive this perk when you roll a legendary 600 gear score bag. You will automatically have this perk added to the bag upon rolling the legendary.

Transmisje na żywo